Послідовно підключені резистори ділять напругу, що на них поступає, в певній пропорції.

image.png

Розрахунок пропорції

Сила струму, що протікає через резистори однакова, тому що вони з’єднані послідовно, і по закону Ома може бути розрахована як:

1.png

За тим же законом Ома можна обчислити напругу Vout, яка падає на резисторі R2 :

2.png

З отриманої формули видно, що чим більше R2 щодо R1, тим більша напруга падає на ньому.

Зчитування резистивних сенсорів

Якщо замість R2 використовувати не постійний резистор, а давач, який змінює свій опір, Vout буде залежати від вимірюваного значення.

image.png

Мікроконтролер вміє вимірювати напругу. Таким чином, ми можемо використовувати властивості подільника напруги для отримання показань від сенсора.

Приклади резистивних давачів

Термістор

image.png

Термістор змінює свій опір залежно від власної температури.

Фоторезистор

image.png

Фоторезистор (англ. Light Dependent Resistor або скорочено LDR) змінює свій опір в залежності від сили світла, що потрапляє на його керамічну «змійку».

Потенціометр

image.png

Потенціометр ще називають змінним резистором. Це дільник, який складається з двох резисторів в одному корпусі. Тому у нього 3 ноги: живлення, вихід і земля.

Співвідношення R1 і R2 змінюється поворотом ручки. Від 100% в користь R1 до 100% в користь R2.


Теги


Коментарі

Коментарі відсутні